Khăn giấy ăn PONYO con voi 1 lớp khổ 24cm gói 100 tờ

Mã: NK005x10
Xuất xứ: Việt Nam
Khăn ăn PONYO gói nhỏ tiện lợi