Khăn giấy lau bếp đa năng PONYO cặp 2 cuộn 250g/cuộn

Khăn giấy lau bếp cuộn 250g, 130 tờ cao cấp. Vào bếp thoải mái hơn nhờ khăn giấy lau bếp đa năng cao cấp PONYO!