Giấy Vệ Sinh LEMAN 3 Lớp Cao Cấp 6 Cuộn Có Lõi/Không Lõi

Mã: VSLE02x10
Xuất xứ: Việt Nam
GVS 3 lớp cao cấp không lõi